درباره من

دکتر مرتضی یادگاری

دکتری تخصصی هوش مصنوعی و استاد دانشگاه تهران، فارغ التحصیل دانشگاه های تهران و صنعتی شریف و دانش آموخته سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)

حوزه ی تخصصی من مباحث مربوط به شبیه سازی رفتار و اتوماتان سلولی ، تحلیل و طراحی الگوریتم ها ، الگوریتم های مبتنی بر طبیعت ، الگوریتم های هوش جمعی ، علوم شناختی و فلسفه هستند.

آخرین نوشته ها

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial