دانشگاه-صنعتی-شریف

00

اردیبهشت'۹۹

سردار قلب ها، حاج قاسم سلیمانی

در این مرزوبوم افرادی هستند که حضورشان برکت محض است ،درهر لباسی و در هر صنفی می توان این افراد …

ادامه مطلب
طراحی شده توسط تک ستاره آی تی Copy Right 2020 - 1starit
X