روز-دانشجو

00

شهریور'۸۷

عیدی به بهانه روز دانشجو و تبریک به دوستان

مشق تو ، زمزمه ی بیداری است ، دانشجو ، روزت مبارک دانشجو یعنی طراوت … دانشجو یعنی شادابی … …

ادامه مطلب

00

شهریور'۸۷

روز مهندسی بردانشجویان ومهندسین ایرانی ، چه با کار،چه بیکار! مبارک

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد، آنان یا راهی را خواهند یافت،یا راهی خواهند ساخت…یا در کل منکر هر راهی میشوند در …

ادامه مطلب
طراحی شده توسط تک ستاره آی تی Copy Right 2020 - 1starit
X