فناوری-اطلاعات

00

اردیبهشت'۹۹

برگزاری سمینار درآمدهای نهفته در گردشگری دیجیتال

سمینار درآمدهای نهفته و گردشگری دیجیتال  با سخنرانی مرتضی یادگاری (استاد دانشگاه و کارشناس حوزه آی تی) و سید حسن …

ادامه مطلب
طراحی شده توسط تک ستاره آی تی Copy Right 2020 - 1starit
X